Μαρία Μπιγάκη

Υπεύθυνη Προγραμμάτων - Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Η Μαρία Μπιγάκη, είναι Financial Economist και Πιστοποιημένη Επαγγελματίας Διαχείρισης Έργων (PMP®) με αποδεδειγμένο ιστορικό εργασίας στον κλάδο των νοσοκομείων και της υγείας. Κατέχει 2 Bachelor of Arts (B.A.) με επίκεντρο το Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση και ένα MBA (Master of Business Administration) – με εξειδίκευση “Banking and Finance” από το Kingston University, UK. Εργάζεται ως Υπεύθυνη Προγράμματος στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου από το 2017 και έκτοτε συντονίζει ταυτόχρονα πολλά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα έρευνας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης λογισμικού του χαρτοφυλακίου του Νοσοκομείου, ολοκληρώνοντας με επιτυχία περισσότερα από 12 έργα. Δείγματα έργων: PVClinical – Active Pharmacovigilance in Clinical Environments, Social Robots as Tools in Special Education, Ογκολόγος ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασθενών, τρισδιάστατη μοντελοποίηση ανθρωπίνων εσωτερικών οργάνων για χειρουργικούς σκοπούς, Καινοτόμο Σύστημα Κυβερνοασφάλειας για Συνδεδεμένες Ιατρικές Συσκευές και Δίκτυα Υγείας, Μετα-οξεία Παρακολούθηση & Βελτιστοποίηση Ανάκτησης Covid (PAC-Rehab) κ.λπ.