Διοργανωτές

Πάρκο Καινοτομίας JOIST

Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST αναπτύσσει ένα phygital οικοσύστημα που ενισχύει την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης μέσω ενός ισχυρού δικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με μότο “Empowering Innovators Everywhere”, το Πάρκο Καινοτομίας διασφαλίζει ότι η κοινότητά του ενδυναμώνεται και οι ιδέες των μελών της γίνονται πράξη και ευδοκιμούν.

Το JOIST προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και χώρων για μάθηση, δικτύωση, συνεργασία, παιχνίδι, εκδηλώσεις και ανάπτυξη. Ενισχύει τη διανομή και τη διαχείριση της γνώσης, το επιχειρηματικό πνεύμα, τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας, συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και εμπνέει μαθητές, φοιτητές και νέους.

Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST είναι ο κατάλληλος προορισμός για ακαδημαϊκά ιδρύματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups, ιδιώτες με επιχειρηματικό πνεύμα, επιστήμονες, λάτρεις της καινοτομίας και όλους όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέες ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub

Το Health Hub είναι ένας Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Τομέα της Υγείας και Φαρμάκων και ολόκληρου του Οικοσυστήματος Υγείας και Περίθαλψης, μέσω εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών. 

Έχοντας λάβει τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Health Hub προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου. Οι υπηρεσίες του διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Δοκιμή πριν την επένδυση, προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, υπηρεσίες υποστήριξης στην εύρεση επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων και πολλαπλές ευκαιρίες δικτύωσης και πρόσβασης στο οικοσύστημα καινοτομίας. 

Το οικοσύστημα που αναπτύσσει το Health Hub αποτελείται από περισσότερους από 2.000 οργανισμούς, προβλέπει 1 εκατομμύριο χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών του και πάνω από 100 οργανισμούς που λαμβάνουν υποστήριξη κατά τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.